Vi utvider på Ekrene

Ny sveise- og vaskehall

Nå er planene våre endelig ferdigstilt. Innen nær fremtid utvider vi vår verkstedhall med en ny sveise- og vaskehall. Elementer er alt bestilt.

Ved å flytte sveisedelen ut ifra dagens verksted vil det frigi mye plass i vårt eksisterende verksted, til annet mekanisk arbeid som skal gjøres der. Vi ser også frem til å få på plass vår egen vaskehall til bilparken vår. Vi har som mål å ta godt vare på bilene våre, og mener dette vil være et godt bidrag til dette.