Om oss

Siden 1998 har Birkeland AS bygget stein på stein og vokst fra to til rundt 80 ansatte. Med base og kontor i Ekrene næringspark i Sveio, utfører vi alle typer entreprenøroppdrag. Hovedaktiviteten foregår på Haugalandet i Rogaland, men vi tar også gjerne oppdrag i andre fylker.

De siste årene har vi hatt flere store grunnarbeidsprosjekter med opparbeidelse av hele byggefelt, industritomter, veibygging og offentlige bygg. Våre ansatte har god kompetanse og lang erfaring med alt fra masseutskifting til tekniske anlegg, og vi har eget knuseverk som kan levere alle typer dimensjoner av pukk, grus, singel og sand.

Maskinparken vår holdes kontinuerlig oppdatert gjennom utskifting og stadig fornying til mer moderne utstyr. Både av hensyn til kundene og arbeidsdagen til våre ansatte, men ikke minst også av hensyn til klima- og miljø. Vi har også eget mekanisk verksted og utstyr til å vedlikeholde og reparere de fleste feil, slik at oppdrag ikke hindres av nedetid i maskinparken.

I Birkeland er HMS og godt arbeidsmiljø i førersetet for alt vi foretar oss. Og med yrkesstolthet, profesjonalitet, effektivitet og glimt i øyet, strekker vi oss til det ytterste for at kundene våre skal bli fornøyde.

Som en del av Birkeland AS har vi:
Birkeland og Tyse Bergsprenger AS – utfører oppdrag innen boring og sprenging
Anleggsgartnermester Håkon Bjørndal AS – utfører gartneroppdrag fra plener, trær og busker, til steinarbeider, granitt og skulpturer.

BIRKELAND AS er en del av STANGELAND GRUPPEN.