Nytt påbygg på Ekrene

Ny sveise- og vaskehall

Da var dagen her, elementene er kommet, og på bare to dager var de ferdig montert. Vi ser frem til å ta i bruk den nye delen av verkstedet, som skal brukes til sveise- og vaskehall.

Ved å flytte sveisedelen ut ifra dagens verksted vil det frigi mye plass i vårt eksisterende verksted, til annet mekanisk arbeid som skal gjøres der. Vi ser også frem til å få på plass vår egen vaskehall til bilparken vår. Vi har som mål å ta godt vare på bilene våre, og mener dette vil være et godt bidrag til dette.

Planer: