TS-tiltak E39 Drange – Hanaleite

Høsten 2023 startet vi med grunnarbeider for trafikksikkerhetstiltak på strekningen mellom Drange og Hanaleite. Prosjektet skal foregå i rundt et år.

Bildeoppdatering mai 2024:

Bildeoppdatering des 2023:

Kort om prosjektet

Byggeperiode

2023 - 2024

Byggherre

Statens Vegvesen

Område

Sveio Kommune

Entepriseform

Totalentreprise

Sprengning

15.000 m3

Vegbygging

1.950 meter

Kabelgrøft

2.400 meter

Tjenesteområder

Trafikksikringstiltak. Ca. 1000 meter ny gang og sykkelveg. Ny vegbelysning. Ca. 1800 meter breddeutvidelse.