Kloakksanering Heiå

Prosjektet omfatter:

Rehabilitering av kloakkledning som ligger i gangstien over Heiå, Sevland.
I tillegg til fornying av vannledning som ligger i området.
Arbeider med stikkledninger langs hele traseen til 60 husstander.
Re-etablering av sykkel- og gangsti og kryssing av fylkesveg
Re-etablering av berørte hagearealer

OV Ø400 – 800
SP Ø160
VL Ø180 – 355

Kort om prosjektet

Byggeperiode

2021-2023

Byggherre

Karmøy Kommune

Område

Karmøy

Entepriseform

Utførelsesentreprise

Vegbygging

950 meter

VA-grøft

1.170 meter

Tjenesteområder

Teknisk anlegg Veibygging Sanering