Optimera Raglamyr

Prosjektet omfatter:

Klargjøring av tomt for nytt næringsbygg

  • Tomt – 21.500 m2
  • Riving av eksisterende bygninger
  • Sprenging
  • Produksjon av masser
  • Masseutskifting
  • Grovplanering av tomt
  • Grunnarbeider for nytt bygg
  • Bygg – 9000 m2
  • Teknisk anlegg
  • Anleggsgartner – belegningsstein, kantstein, rabatter mm

Kort om prosjektet

Byggeperiode

2023-2024

Byggherre

Haugaland Handelspark AS

Område

Raglamyr - Karmøy kommune

Masser

38.000 m3

Sprengning

30.000 m3

Tjenesteområder

Sanering av bygninger, masseutskifting, massetransport, sprenging, knusing, grunnarbeider for næringsbygg, teknisk anlegg, anleggsgartner