Skeiseidtunet boligfelt

Sommeren 2023 var vi i gang med grunnarbeider for Skeiseid Utvikling AS. Dette er første utbyggingstrinn i prosjektet deres og i denne omgang skal de bygge rundt 100 boenheter.

Vi har ansvar for alle grunnarbeider innen feltmodning av kommunalteknisk infrastruktur, modning og ferdigstillelse av boligtomter.

Prosjektet startet i 2023 og skal pågå frem til 2026

Kort om prosjektet

Byggeperiode

2023 - 2026

Byggherre

Skeiseid Utvikling AS

Område

Tysvær Kommune

Entepriseform

Utførelsesentreprise

Sprengning

55.000 m3

Vegbygging

1.350 meter

VA-grøft

6.600 meter

Kabelgrøft

5.820 meter

Tjenesteområder

Grunnarbeider for nytt boligfelt. Teknisk infrastruktur. Vegbygging. Gartnerarbeider.