Graving

Maskinparken vår gjør oss i stand til å utføre alt innen graving og meisling.

Vi påtar oss grunnarbeider for:

 • Vegbygging
 • Teknisk anlegg
 • Byggefelt
 • Industritomter
 • Offentlige bygg
 • Kaianlegg
 • Sanering av bygg og teknisk anlegg
 • Behandling av forurenset masser
 • Idrettsanlegg
 • Parkanlegg
 • Hustomter
 • mm

Vi kan også være behjelpelig med arbeider for søknader som blant annet regulering og byggeløyver


Maskinpark

Vi har totalt 35 gravemaskiner. Fra den minste maskinen på 1,8 tonn til den største på 58 tonn.
Ca. hvert 6 år bytter vi ut våre maskiner og bytter da til det siste nye innen motorteknologi. Samtidig passer vi på å få med nytt utstyr som øker effektiviteten ute i felt.

Om du er i gang med planlegging av et prosjekt, ta kontakt med oss. Vi hjelper deg på veg med grunnarbeidene.