Knuseverk

Behov for stein, pukk, grus, singel eller sand?
Knuseverket vårt leverer alle dimensjoner, fra grovt til fint.
Vi har mobilt knuseverk for eksterne oppdrag

Standardfraksjonene våre er:

Grovknusing:

  • Pukk
  • Grus
  • Engangsknust

Finknusing:

  • Sand
  • Grus
  • Singel
  • Pukk