Landmåling

Med moderne utstyr som er koblet mot våre maskiners GPS, setter vi koordinater, måler opp arealer og kubikk.

Landmålingstjenestene gir nøyaktige resultater til masseberegning, innmåling av tekniske anlegg, definering av huskoordinater og avklaring av eiendomsgrenser.