Anleggsgartner

Vi har mange referanseprosjekter der vi har hatt store anleggsgartner-leveranser. Vi leverer totalpakker med alt av beplanting, murer, dekker, kanter, parkmøbler og lekeapparater.

Våre arbeidere gjør alle forberedende arbeider for anleggsgartneren, samt montering av parkmøbler og lekeapparater. Til selve anleggsgartner-arbeidet nytter vi ofte Anleggsgartnermester Håkon Bjørndal AS, som også er en del av Birkeland AS.

Referanser:

Nysæter Ungdomskule – Stord Kommune