Riving og miljøsanering

Vi planlegger og utfører riving av bygg og konstruksjoner i alle størrelser.
Arbeidene utføres på en måte som ivaretar omgivelsene og miljøet på en god måte.

Avfallet blir sortert og levert til godkjent mottak.

Referanser:

Haraldsvang Skole