Sprengning

Birkeland & Tyse Bergsprenger AS

Ifm bore- og sprengningsoppdrag samarbeider vi med Birkeland & Tyse Bergsprenger AS. De har lang erfaring innen fagfeltet og utfører sprenging punktlig, effektivt og i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter.

For mer informasjon, se Birkeland & Tyse Bergsprenger AS